DS Chotěbuz Kristýnka II

V současné době jsme realizátorem projektu Navýšení kapacit Dětských skupin Spolku Kristýnka na území obce Chotěbuz, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt probíhá v rámci výzvy č. 101 Operačního programu Zaměstnanost. Hlavním cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace (obec Chotěbuz) a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. Zajistit hlídání dětí v Dětské skupině Kristýnka s kapacitou 24 míst podle zákona č. 247/2014 Sb. Jedná se o dětskou skupinu pro veřejnost. Tímto je umožněno sladit pracovní rytmus rodičů s péčí o děti.

(školné činí 490kč/měsíc od 6 měsíců věku dítěte)

Naši DS najdete v útulném domečku jehož prostory byly koncem roku 2022 zrekonstruovány pro naši DS. Z třídy máme přímý vstup do naší zahrádky která je vybavena zahradním vybavením pro děti(domeček, trampolíny, průlezky,houpadla,pískoviště).Před budovou máme parkoviště, hlavní cestu a autobusovou zastávku. Obklopují Nás lesy a louky. Přijďte se k nám podívat, rádi přivítáme Vás i Vaše děti. Prostory DS jsou krásné, světlé, prostorné. Byly navrženy odborníky tak, aby odpovídaly všem hygienickým normám a parametrům.Klademe důraz na rozvoj dítěte, jeho spokojenost a posilování hodnot, jako je láska a rodina. Respektujeme výchovné styly rodičů. V útulném prostředí na Vaše dětičky čekají hry, zábava a zdravý rozvoj. Vaše dítě se bude do DS těšit.Naše DS má ráda děti. Ke všem přistupujeme s láskou, individuálně a citlivě se přizpůsobujeme jejich vyspělosti a dovednostem. Výukové prostředí a program splňují veškeré potřeby dítěte, podporují jeho zdravý vývoj z hlediska fyzického, emocionálního, intelektuálního a sociálního. Respektujeme rodiče a jejich výchovné styly. Stejně tak oslavujeme dětství a respektujeme dítě jako jedinečnou osobnost, využíváme prvky a filozofii Montessori. Vedeme děti k vytváření přirozené autority, sebevědomí a pozitivní auto-evaluace, ale také k respektování jiných kultur či rozdílných přístupů k životu. Při všech aktivitách se snažíme, aby se děti naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Posilujeme tělesnou zdatnost a obratnost. Vštěpujeme dětem důležitost péče o své zdraví. Pěstujeme kladný vztah k životnímu prostředí zařazováním aktivit, které pomáhají získat základní znalosti o přírodě a péči o ni. Vedeme děti k všestrannému rozvoji po stránce tělesné, psychické, sociální i duchovní, aby později jako dospělý člověk mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život a chovat se podle demokratických zásad soužití ve společnosti. Děti jsou jedna velká radost. Je nutné, abychom jim naslouchali, milovali je, a zároveň jim ukázali správnou cestu do života přirozeným a nenásilným způsobem! Učení (i těch složitějších věcí) může zastat hra a zábava.DS Kristýnka II a Školička Opička je soukromá školička-jesle a fungujeme od Listopadu 2016.

Režim dne

07:00 – 08:30 – ranní hry, samostatné či skupinové hry, úklid

08:30 – 09:00 – ranní cvičení

09:00 – 09:30 – svačinka

09:30 – 10:00 – řízenné činnosti

10:00 – 11:15 – pobyt venku

11:30 – 12:30 – oběd

12:30 – 14:00 – spánek

14:15 – 14:30 – svačinka

14:30 – 15:00 – rozcházení domů

IČ: 05373328

Sídlo firmy: Ostravská 188, Chotěbuz 735 61

Sídlo provozovny: Ostravská 188, Chotěbuz 735 61

Bankovní spojení: 4746254339/0800

Tel.: 606 082 084

Provozní doba: 7:00 – 15:00

Počet dětí: 24

Plán výchovy a péče 2023/2024 – ZDE

Plán výchovy a péče 2022/2023 – ZDE

Plán výchovy a péče 2021/2022 – ZDE

Plán výchovy a péče 2020/2021 – ZDE

Plán výchovy a péče 2019/2020 – ZDE

Plán výchovy a péče 2018/2019 – ZDE

Rámcový vzdělávací program 2016/2017 – ZDE

Provozní řád 2023/2024 – ZDE

Provozní řád 2022/2023 – ZDE

Program aktivit na rok 2022/2023 – ZDE

Program aktivit na rok 2021/2022 – ZDE

Program aktivit na rok 2019/2020 – ZDE