DS Český Těšín

V současné době jsme realizátorem projektu Poskytování pravidelné péče o děti v Dětské skupině Kristýnka II Český Těšín, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt probíhá v rámci výzvy č. 101 Operačního programu Zaměstnanost. Hlavním cílem projektu je zajistit hlídání dětí v Dětské skupině Kristýnka s kapacitou 12 míst podle zákona č. 247/2014 Sb. Jedná se o dětskou skupinu pro veřejnost. Tímto je umožněno sladit pracovní rytmus rodičů s péčí o děti.

Školička Opička je soukromá školka – dětská skupina, fungujeme od Listopadu 2016.

(školné činí 490kč/měsíc do tří let věku, nad tři roky se částka zvedá na 2500kč)

Naší školku najdete v útulných a příjemných prostorách přímo v centru Českého Těšína kousíček od náměstí na ulici Čapkova 199/9. Máme to kousek do přírody k řece a parku, i do naší zahrádky, kam společně chodíme na procházky a kde si hrajeme. Přijďte se k nám podívat, rádi přivítáme Vás i Vaše děti. Prostory školky jsou krásné, světlé, prostorné. Byly navrženy odborníky tak, aby odpovídaly všem hygienickým normám a parametrům.

Klademe důraz na rozvoj dítěte, jeho spokojenost a posilování hodnot, jako je láska a rodina. Respektujeme výchovné styly rodičů. V útulném prostředí na Vaše dětičky čekají hry, zábava a zdravý rozvoj. Vaše dítě se bude do školky těšit.

Naše školka má ráda děti. Ke všem přistupujeme s láskou, individuálně a citlivě se přizpůsobujeme jejich vyspělosti a dovednostem. Výukové prostředí a program splňují veškeré potřeby dítěte, podporují jeho zdravý vývoj z hlediska fyzického, emocionálního, intelektuálního a sociálního. Respektujeme rodiče a jejich výchovné styly. Stejně tak oslavujeme dětství a respektujeme dítě jako jedinečnou osobnost, využíváme prvky a filozofii Montessori. Vedeme děti k vytváření přirozené autority, sebevědomí a pozitivní auto-evaluace, ale také k respektování jiných kultur či rozdílných přístupů k životu. Při všech aktivitách se snažíme, aby se děti naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Posilujeme tělesnou zdatnost a obratnost. Vštěpujeme dětem důležitost péče o své zdraví. Pěstujeme kladný vztah k životnímu prostředí zařazováním aktivit, které pomáhají získat základní znalosti o přírodě a péči o ni. Vedeme děti k všestrannému rozvoji po stránce tělesné, psychické, sociální i duchovní, aby později jako dospělý člověk mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život a chovat se podle demokratických zásad soužití ve společnosti. Děti jsou jedna velká radost. Je nutné, abychom jim naslouchali, milovali je, a zároveň jim ukázali správnou cestu do života přirozeným a nenásilným způsobem! Učení (i těch složitějších věcí) může zastat hra a zábava.[:pl]Školička Opička je soukromá školka – dětská skupina, fungujeme od Listopadu 2016.

REŽIM DNE

6:30 – 8:30 – Ranní hry samostatné či skupinové hry

                   Úklid

9:00  –   Svačinka

9:30 – 10:00 – Cvičení – řízené činnosti

10 – 11:15 –  Pobyt venku

11:30 – Oběd

12:30 – 14:30 – Spánek

14:30 – svačinka

15:00 – 17:00 rozcházení domů

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE 2022/23 ZDE
PLÁN VÝCHOVY A PÉČE 2021/2022 ZDE
PLÁN VÝCHOVY A PÉČE 2020/2021 ZDE
PLÁN VÝCHOVY A PÉČE 2019/2020 ZDE
PLÁN VÝCHOVY A PÉČE 2018/2019 ZDE
RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2016/2017 ZDE
PROVOZNÍ ŘÁD ZDE
PROGRAM AKTIVIT NA KALENDÁŘNÍ ROK 2022/23 ZDE
PROGRAM AKTIVIT NA KALENDÁŘNÍ ROK 2021/2022 ZDE
PROGRAM AKTIVIT NA KALENDÁŘNÍ ROK 2019/2020 ZDE